Samenvatting

Almere is een jonge stad die enorm groeit en de komende decennia blijft groeien

Daarnaast krijgen we de komende jaren voor het eerst in onze geschiedenis te maken met veel renovatie- en vervangingsinvesteringen. De groei van de kosten die dit met zich brengt maakt dat er, meer dan ooit, behoefte is aan inzicht in wat beleidskeuzes van nu betekenen voor de begroting op lange termijn.

Daarom hebben we onderzocht hoe onze inkomsten en uitgaven er tot 2050 uit zouden kunnen zien

We doen dit onderzoek voor het eerst. We willen in beeld brengen of we de toekomstige stad kunnen betalen. Op deze manier hebben we meer inzicht in wat onze keuzes kunnen betekenen voor de toekomst.

Meer inzicht in de begroting voor nieuw college en nieuwe gemeenteraad

De grote winst van dit onderzoek is dat het college en de gemeenteraad nu en in de toekomst beter inzicht krijgen in wat beleidskeuzes van nu betekenen voor de begroting op de lange termijn. Daar kunnen om te beginnen het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad hun voordeel mee doen.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26