Welkom op de website van het project inzicht in de begroting

Op deze website lees je de resultaten van het project inzicht in de begroting. In dit project geven wij inzicht in het financiële effect van de groei van de stad op onze begroting. Deze vooruitblik geven wij voor de komende 30 jaar.

De komende tijd werken wij door om het inzicht nog meer te vergroten

De komende tijd blijven wij de cijfers actualiseren en verdiepen we ons verder in een aantal onderwerpen. Op deze manier hopen wij het inzicht voor het college B&W en de gemeenteraad ook na deze eerste versie nog te vergroten.

We zijn het project inzicht in de begroting in september 2020 gestart. Sindsdien hebben wij begrotingsfouten die we zijn tegen gekomen hersteld. Afgelopen oktober publiceerden we bij de Programmabegroting 2022 ookde totaalbegroting 2022.  In de totaalbegroting hebben we meer informatie gegeven over wat een activiteit inhoudt, wat de beïnvloedbaarheid van het budget is en welke financiële risico's er zijn. Dit komt voort uit het project inzicht in de begroting.

Welke informatie vind je allemaal op deze website?

We beginnen met een samenvatting en de conclusies die we kunnen trekken uit het onderzoek. Ook staan we stil bij de aanpak van het onderzoek en welke uitgangspunten we hanteren. Dit helpt om de resultaten beter te duiden.
Daarna staan we stil bij 7 onderwerpen die belangrijk zijn voor de financiële ruimte in onze begroting. Bij ieder onderwerp laten we zien hoe deze kosten of inkomsten zich kunnen ontwikkelen als Almere groeit naar 300.000 inwoners in 2050.
Vervolgens geven we meer inzicht in de beïnvloedbaarheid van onze begroting. We geven bijvoorbeeld antwoord op de vraag: "In hoeverre kun je bijvoorbeeld als raad vrij keuzes maken over de kosten en inkomsten van een bepaald raadsprogramma?"

Tot slot is de totaalbegroting bijgevoegd. In de totaalbegroting staan al onze uitgaven en inkomsten. Ook geven we per onderdeel van het programma inzicht in welke activiteiten we uitvoeren, hoeveel dit kost en hoe beïnvloedbaar de budgetten zijn.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26