Home

Beleidsmatige aannames

Het derde onderwerp dat we nader willen toelichten gaat over de investeringen. Een flink aantal gebouwen en objecten in de stad zijn van de gemeente. Denk aan bruggen, wegen, schoolgebouwen, brandweerkazernes, sportaccommodaties, buurthuizen en parkeergarages. Deze gebruiken wij om onze (wettelijke) taken uit te voeren. Als de stad groeit, hebben we meer gebouwen nodig. Ook verwachten we tot 2050 veel van de bestaande gebouwen te moeten renoveren of vervangen. Dat geldt ook voor de objecten in de openbare ruimte, zoals bruggen en wegen.
We hebben daarom een investeringsplanning gemaakt voor de komende 30 jaar. We hebben hiervoor zo veel mogelijk gebruik gemaakt van plannen die er al liggen, bijvoorbeeld het integraal huisvestingsplan onderwijs. Waar er nog geen plannen zijn gemaakt hebben we normen gebruikt, zoals de ouderdom van de gebouwen.

Dit leidt tot het volgende totaalbeeld van de investeringsopgave tot 2050:

Investeringen tot 2050

bedragen x € 1 miljoen

2.151

100,0 %

We verwachten tot 2050 in totaal € 2,1 miljard te investeren. Dat is inclusief de € 0,8 miljard voor de vervangingen in de openbare ruimte. Het gaat dan om de objecten in de openbare ruimte, en het vastgoed voor onderwijs, sport, parkeren, buurt- en jongerencentra en overig vastgoed. Overig vastgoed zijn onder andere het theater, de bibliotheken en ambtelijke huisvesting. In het vorige hoofdstuk hebben we de vervangingen in de openbare ruimte al beschreven. Hieronder gaan we nog wat dieper in op de investeringen in parkeren en onderwijs.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26