Ga terug naar technische aannames

De kosten voor de jeugdhulp stijgen sinds 1990 fors, statistisch kan de groei niet goed worden verklaard

Zo was de landelijke kostengroei tussen 1990 en 2010 bijna 6%. We hebben het steeds over de kostengroei gecorrigeerd voor inflatie. Na de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 zijn de kosten nog harder gaan groeien. In de jaren 2017 tot en met 2020 stegen de kosten in Almere met bijna 9%. Het CPB hielt voor deze periode rekening met een landelijke kostengroei van ongeveer 3,3%. De kostengroei is door het CPB statistisch niet goed te verklaren. Een klein deel komt door groei van het aantal jongeren. En een klein deel komt door hogere loonstijgingen in de jeugdzorg dan de inflatie. De overige kostengroei heeft andere oorzaken. 

Er moeten landelijk en lokaal grote aanpassingen in de jeugdhulp plaatsvinden om de kosten van de jeugdhulp onder controle te krijgen 

Hierover hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt. Maatregelen om de kostengroei te beperken moeten worden uitgewerkt in de hervormingsagenda. De agenda moet in 2022 klaar zijn Een commissie van wijzen heeft de financiële effecten van deze agenda ingeschat en bepaald hoeveel geld gemeenten extra nodig hebben. Conform de landelijke richtlijn hebben wij 75% van de extra benodigde inkomsten in de begroting opgenomen. Ook gaan we er vanuit dat we de bezuiniging op de jeugdhulp met de maatregelen uit de agenda kunnen invullen. Maar er is nog veel onduidelijk en weinig concreet. Hierdoor zit er een risico in deze aanname  

De jaarlijkse kostengroei van de jeugdhulp is onzeker, wij rekenen voor de jaren 2026-2050 met een kostengroei van 3,5% 

1% is kostengroei komt door toename van het aantal inwoners jonger dan 18 jaar. 2,5% is een opslag voor kostengroei door andere oorzaken. Deze groei ligt veel lager dan de groei tussen 1990 en 2021. De groei ligt ongeveer gelijk aan de inschattingen van het CPB over de jaren 2018-2021. De kosten stijgen dan met bijna € 110 miljoen richting 2050. Dit is erg onzeker. Bij een kostengroei van 4,75%  is de kostenstijging zelfs € 180 miljoen. Als de kosten gelijk toenemen met het aantal jongeren stijgend de kosten maar met € 15 miljoen. Hierin zit dus nog grote onzekerheden en risico’s. 

Het CPB heeft onderzoek gedaan naar de reële groei van de zorguitgaven over de periode 1990-2010. Voor de volledige rapportage verwijzen we naar de volgende link.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26