Home

Technische aannames

De rente is een belangrijke kostenpost voor onze begroting

Op dit moment betalen we € 12 miljoen aan rentekosten. We verwachten dat de rente de komende jaren gaat dalen. Dit beteken ook dat onze rentekosten dalen. We schatten in dat het bedrag dat wij betalen aan rente daalt naar € 8 miljoen in 2030. Na 2030 gaan we meer investeren, bijvoorbeeld in nieuwe scholen en in beheer en onderhoud. Hiervoor moeten we veel geld lenen. De rentekosten nemen daardoor dan weer toe.

In dit hoofdstuk laten we zien welke uitgangspunten we hebben gebruikt bij het inschatten van de rente. Ook laten we zien wat de extra kosten zijn als de rente stijgt.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26