Ruimte en wonen

Beïnvloedbaarheid

Beïnvloedbaarheid 2025

bedragen x € 1.000

5.815

100,0 %

bedragen x € 1.000

Lasten & baten

Lasten

193

18,6 %

Baten

185

17,9 %

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26