Home

Bijlagen

De ontwikkeling van het aantal woningen tot en met 2030 is gebaseerd op het stedelijk woningbouwprogramma. Tussen 2020 en 2030 komen er 24.500 woningen bij. Dit komt neer op ongeveer 2.200 woningen per jaar. Vanaf 2031 laten we het aantal woningen met 1.700 per jaar toenemen.
De ontwikkeling van het aantal inwoners en de diverse bevolkingsgroepen hebben wij gebaseerd op de bevolkingsprognose 2020 van de afdeling onderzoek en statistiek. Hierin was het stedelijk woningbouwprogramma nog niet meegenomen. We hebben daarom op totaalniveau de bevolkingsprognose ook aangepast op het aantal woningen van het stedelijk woningbouwprogramma. Hierdoor neemt het aantal inwoners per leeftijdsgroep en sociale klasse evenredig toe ten opzichte van de bevolkingsprognose 2020. Bij de bevolkingsprognose 2021 zal onderzoek en statistiek het stedelijk woningbouwprogramma wel meenemen. We kunnen dan ook beter voorspellen wat de ontwikkeling per leeftijdsgroep en sociale klasse is.

Maatstaven voor autonome groei

aantal eenheden

2020

2030

2040

2050

WOZ waarde (€ 1.000)

WOZ waarde woningen

21.739.904

32.425.902

37.122.395

41.348.542

WOZ waarde niet-woningen

3.536.028

4.140.177

4.651.351

5.162.525

Bevolkingsprognose

Inwoners

211.893

253.636

284.905

305.973

Inwoners: jongeren < 18 jaar

47.876

54.289

61.008

64.621

Inwoners < 65 jaar

187.002

211.377

230.096

245.189

Inwoners: ouderen > 64 jaar

24.891

42.259

54.809

60.784

Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

16.744

26.411

28.386

28.179

Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

6.113

12.939

20.226

22.307

Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

2.047

2.908

6.197

10.297

Huishoudens

Huishoudens

91.720

113.948

134.098

152.231

Woonruimten 

86.525

107.364

126.256

143.256

Eenpersoonshuishoudens

28.898

41.450

55.309

70.200

Werk en inkomen

Lage inkomens

24.593

30.554

35.957

40.819

Bijstandsontvangers

5.543

6.494

7.642

8.676

Uitkeringsontvangers

16.294

19.120

21.945

24.297

Minderheden

45.205

53.982

60.565

65.016

Structuurkenmerken

Oppervlakte land

12.905

12.906

12.906

12.906

Aantal (stads)kernen

6

6

6

6

Bedrijfsvestigingen

23.020

37.500

61.090

99.510

 

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26