Beleidsmatige aannames

Beheer en onderhoud

Het tweede onderwerp dat we nader willen toelichten is het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het gaat om dagelijks verzorgend onderhoud (DVO), vervangingsinvesteringen, groot onderhoud en grote projecten. We houden hier geld voor apart bij de begroting, maar er is onderzocht of dit geld voldoende is en hoeveel geld we bij moeten leggen met het huidige beleid. We lichten de voorlopige uitkomsten van dit onderzoek, het Strategisch Assetmanagementplan (SAMP), hier toe. Dit doen we eerst voor de bestaande stad en daarna voor de nieuwe woningen/wijken die we tot 2050 gaan bouwen. Daarna vertellen we meer over de manier waarop we de vervangingen in de openbare ruimte betalen en hoe dit ook anders zou kunnen.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26