Beleidsmatige aannames

Drie onderwerpen willen wij nader toelichten in dit rapport, omdat wij het verstandig vinden als het college en de raad zich hierover buigen. Het gaat om de autonome groei van budgetten, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de investeringen die we als gemeente doen. Voor deze onderwerpen zijn er beleidsnota’s, maar deze zijn nog niet financieel vertaald. Als het college en de raad hier uitspraken over doen, dan kunnen wij de financiële gevolgen van deze uitspraken meenemen in onze vooruitblik. Dan blijft dit document actueel en krijgen we een nog scherper inzicht in de begroting.  

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26