Home

Technische aannames

Onze inkomsten groeien tot 2050 met € 320 miljoen

De algemene dekkingsmiddelen zijn onze inkomsten uit het gemeentefonds en de onroerende zaak belastingen. Daarnaast zijn er nog andere kleine inkomstenbronnen, zoals reclamebelasting en dividend uit aandelen die wij hebben. Maar uit de grafiek hieronder blijkt al dat die laatste inkomsten heel klein zijn ten opzichte van het totaal. In totaal groeien onze inkomsten van ongeveer € 400 miljoen in 2021 naar ruim € 700 miljoen in 2050.

Algemene middelen

bedragen x € 1 miljoen

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26