Bedrijfsvoering

Beïnvloedbaarheid

Beïnvloedbaarheid 2025

bedragen x € 1.000

70.045

100,0 %

bedragen x € 1.000

Lasten & baten

Lasten

75

7,2 %

Baten

2

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26