Veiligheid

Beïnvloedbaarheid

Beïnvloedbaarheid 2025

bedragen x € 1.000

20.875

100,0 %

bedragen x € 1.000

Lasten & baten

Lasten

22

2,1 %

Baten

1

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26