Uitgangspunten

Algemene uitgangspunten

Om tot de resultaten te komen die in het vorige hoofdstuk te lezen zijn, hebben we een aantal uitgangspunten moeten kiezen. Dit is nodig om een goede doorrekening te kunnen maken. We willen dat dit rapport beleidsneutraal is. Daarom kiezen we de volgende algemene uitgangspunten:

  • Voor de woningbouw: we volgen het Stedelijk Woningbouwprogramma Almere en Vanaf 2031 gaan we er vanuit dat we in Almere Pampus gaan bouwen.
  • We houden het huidige beleid aan en maken geen beleidskeuzes.
  • We laten het personeelsbestand gematigd meegroeien.
  • We rekenen met het prijspeil van 2022.
  • We houden geen rekening met conjunctuurschommelingen.
  • Ook het gemeentefonds loopt mee met de groei van de stad + 1,25% per jaar.
  • We rekenen alleen met jaarlijks terugkerende zaken, geen incidentele zaken.

Specifieke aannames

Om een doorrekening te maken ontkomen we er niet aan een aantal beleidsmatige aannames te doen. We maken deze aannames bewust expliciet. De beleidsmatige aannames worden uitgebreid toegelicht in dit hoofdstuk . De meer technische aannames worden in dit hoofdstuk toegelicht. Als u hier vragen over heeft dan gaan we daar graag het gesprek over aan.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26