Home

Technische aannames

We gaan ervan uit dat de huidige formatie voldoende is voor het huidige takenpakket

Personeel is een belangrijke kostenpost van onze begroting. We ramen in de begroting 2022 jaarlijks ongeveer € 164 miljoen aan personeelskosten en inhuur. Dit noemen we apparaatskosten. Sommige afdelingen geven aan dat ze te weinig formatie hebben om de schaalsprong te kunnen maken. Dit hebben we hier niet onderzocht. In dit project rekenen we alleen uit wat het kost als de benodigde formatie meegroeit met de stad.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26